اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

سالانه بیش از ۴۵۰ نمایشگاه تخصصی در کشور ترکیه برگزار می شود !!! ؟

کشور ترکیه در زمینه های تولید داخلی سالانه بیش از ۴۵۰ نمایشگاه تخصصی در کشورشان برگزار میکند ،که این برگزاری ها باعث رونق اقتصادی شده و […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

صنعت توریسم ترکیه بعد از صنعت نساجی دومین صنعت پولساز ترکیه محسوب میشود

صنعت توریسم ترکیه بعد از صنعت نساجی دومین صنعت پولساز ترکیه محسوب میشود که با در نظر گرفتن جذب سرمایه های خارجی چه در امر ساخت […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه !

قانون سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در ۷ ماده تنظیم شده و داری یک آیین نامه اجرای است ، آیین نامه این قانون نیز خود […]